Otsikko

-Tervetuloa sukuseuraan ja kokoontumisiin!

Seuraava sukukokous Kiteellä 9. - 10.7.2022

Kokoontumisen aikataulua tulossa seuraavasti:

9.7.2022 lauantaina Sukuseuran virallinen kokous
11:00 Kokoontuminen
Kiteen Hovissa Hovintie 2, 82500 Kitee

- lounas
- sukukokousasiat - katso Kutsu tuossa alareunassa
- tutustumisia
- illanviettoa

***************************

Terveisin
Aimo Turunen puh.joht. gsm 0400275928 aimo.turunen49@gmail.com

Kari Asikainen siht. gsm 0404706002
kari.asikainen@me.com

Myös etäyhteyksiä järjestellään sekä Skypen, Teamsin ja Zoomin kautta "lankayhteyksiä".

tv. kirjuri Harri


Kuva Kiteeltä erään keskiaikaisen leirin liepeiltä 1965 ;-?

Tilaa oma sukulippis!


KUTSU: Kankkusen sukuseuran sääntömääräinen varsinainen sukukokous pidetään lauantaina 9.6.2020 klo ___ alkaen

Varsinaisen sukukokouksen työjärjestys 2022:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi

8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.