KUTSU


Kankkusen sukuseuran sääntömääräinen varsinainen sukukokous pidetään etänä Skypessä lauantaina 1.8.2020 klo 15 alkaen


Varsinaisen sukukokouksen työjärjestys 2020 Skypessä:


1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys


5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi

8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.