Kuvateksti

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Kankkusen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia

tilaisuuksia, suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,

kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,

toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puoliso. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Lue lisää tai lataa säännöt (pdf-tiedostona)